Úvodní stránka > Tiskový servis > Tiskové zprávy > Konference Primární prevence rizikového chování

Konference Primární prevence rizikového chování

Sedmý ročník mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování“ se koná ve dnech 8. – 9. listopadu 2010 v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Jednání se mimo jiné zaměří na to, že primární prevence musí být založena na profesionálním přístupu a vzdělávání preventivních pracovníků, učitelů, ale také rodičů. Konferenci dnes zahájil primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.„Od dob, kdy jsme se snažili přijít s nějakým systémem, jak etablovat vzdělané pracovníky do standardní výuky škol, uteklo téměř dvacet let. Prevence rizikového chování a užívání návykových látek se dostala na jinou úroveň,“ řekl na úvod primátor Pavel Bém a přivítal účastníky konference. „Máme sice Standardy odborné způsobilosti pro specifickou primární protidrogovou prevenci, ale všichni víme, jak je těžké a v praxi nemožné odlišit protidrogovou prevenci od ostatních typů prevence rizikového chování. Je tedy velmi nutné konečně dokončit Standardy odborné způsobilosti pro primární prevenci rizikového chování a urychleně zahájit i v této oblasti systém certifikací“.

Primární prevence v České republice i v zahraničí představuje souboj velmi odlišných přístupů k zabránění nebo oddálení užívání návykových látek u dětí a dospívajících. Hodnocení efektivnosti preventivních programů ukazuje, že musí být zacíleny na jasně definovanou skupinu podle přesně stanoveného harmonogramu a vztahovat se ke konkrétní formě rizikového chování. Přesně zacílené programy však často prohrávají soutěž o omezené finanční prostředky na drogovou politiku s neefektivními mediálními kampaněmi, drogovými vlaky nebo výstavbou dětských hřišť.

Hlavní organizátor konference, Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, představil u příležitosti konference zaměřené na vzdělávání v primární prevenci zcela první soubornou publikaci o primární prevenci v České republice a v zahraničí. Nová kniha Primární prevence rizikového chování ve školství představuje základní koncepty primární prevence uplatňované v České republice, seznamuje čtenáře s metodami a výsledky hodnocení její efektivnosti a ukazuje efektivní postupy na modelových situacích. Monografie je určena učitelům, pracovníkům v oblasti primární prevence, ale také rodičům a širší veřejnosti, která se zajímá o příčiny rizikového chování nejen v podobě užívání návykových látek a o způsoby jeho předcházení. Kniha vznikala téměř 4 roky a podílely se na ní více než dvě desítky domácích odborníků z různých institucí a z různých oblastí primární prevence.

Přehled primárně preventivních přístupů používaných u nás i ve světě ukazuje, že účinnost všech typů primárně preventivních programů významně zvyšuje navázání spolupráce s rodiči. Na setkání s novináři v souvislosti se zahájením mezinárodní konference tak bude zároveň představen inovativní internetový program „Prevence pro rozumné rodiče“ prevence.sananim.cz Jedná se o českou verzi úspěšného britského programu Prevention Smart, jehož licenci se pro Českou republiku díky spolupráci mezi Centrem adiktologie, organizaci Sananim o.s. a organizací Mentor Foundation, podařilo získat bezplatně. Rodiče se jeho prostřednictvím seznamují s riziky užívání jednotlivých návykových látek, učí se, jak své děti ochránit před riziky a dozví se, jak být dobrým rodičem v období dospívání a jak s dětmi komunikovat o této problematické oblasti.