Pavel Bém - Politik

"Politika je pro mne maratónským během, těžkou vytrvalostní disciplínou, pojmenovanou podle jednoho z malých řeckých měst. Sprinter zvyklý udržovat maximální tempo na krátké vzdálenosti se možná uplatní několik stovek prvních metrů, ale s nabíhajícími kilometry téměř jistě odpadne. Stejně tak v případě politiky neměříme svůj úspěch jedním zářivým výkonem, ale dlouhodobou a cílevědomou prací, která musí přinést v konkrétním čase také konkrétní výsledky."