Úvodní stránka > Životopis
,

Osobní údaje

Pavel Bem

MUDr. Pavel Bém

narozen 18. července 1963 v Praze
ženatý, 2 děti
záliby: sport – horolezectví, skialpinismus, lyžování, cyklistika, tenis, hudba - klasická, rock, jazz, cestování

1996

studium v oboru „Kriminologie a trestní právo v oblasti ilegálních drog” Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice, USA

1993 - 1996

studium v oboru „Léčení a resocializace drogově závislých” Mediterranean Institute for Research and Training in Physiotherapy and Psychiatry, Italy a University of California, San Diego, USA

1993 - 1994

postgraduální studium v oboru „Prevence a léčení návykových nemocí”, specializační atestace, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, specializační atestace

1992

výcvik v oboru „Rodinná terapie drogových závislostí”, Rochester State University, Department of psychiatry, New York, USA

1991 - 1992

postgraduální studium v oboru „Veřejné zdravotnictví, organizace a management zdravotní péče, koordinace a řízení protidrogové politiky”, Johns Hopkins University, School of Public Health, Huert H. Hupherey Fellowship on Substance Abuse, Baltimore, USA

1988 - 1991

specializační výcvik v oboru „Rodinná terapie”, Ústí nad Labem

1988 - 1991

specializační výcvik v oboru „Skupinová psychoterapie“, Praha

1987 - 1990

postgraduální studium v oboru psychiatrie, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, specializační atestace

1981 - 1987

studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, titul: MUDr.

2010

Poslanec Parlamentu České republiky

2008 – 2010

Předseda ODS Praha

2002 – 2010

Magistrát hl. města Prahy, primátor

1998 – 2002

MČ Praha 6, starosta

1997 – 1998

Úřad vlády ČR, Meziresortní protidrogová komise, generální sekretář

1996

Ministerstvo vnitra ČR, poradce ministra v oblasti protidrogové politiky

1995

Úřad vlády ČR, Meziresortní protidrogová komise, generální sekretář

1993 – 1994

Kontaktní centrum pro drogově závislé, ředitel, vedoucí lékař

1992 – 1994

nadace Filia pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým, výkonný ředitel

1990 – 1991

Středisko drogových závislostí při Všeobecné fakultní nemocnici, vedoucí lékař

1988 – 1990

Protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK, sekundární lékař

1987

Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Mladá Boleslav, sekundární lékař

1998 - ostatní

studium v oboru „Kriminologie a trestní právo v oblasti ilegálních drog” Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice, USA

1993 - 1996

studium v oboru „Léčení a resocializace drogově závislých” Mediterranean Institute for Research and Training in Physiotherapy and Psychiatry, Italy a University of California, San Diego, USA

1993 - 1994

postgraduální studium v oboru „Prevence a léčení návykových nemocí”, specializační atestace, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, specializační atestace

1992

výcvik v oboru „Rodinná terapie drogových závislostí”, Rochester State University, Department of psychiatry, New York, USA

1991 - 1992

postgraduální studium v oboru „Veřejné zdravotnictví, organizace a management zdravotní péče, koordinace a řízení protidrogové politiky”, John Hopkins University, School of Public Health, Huert H. Hupherey Fellowship on Substance Abuse, Baltimore, USA

1988 - 1991

specializační výcvik v oboru „Rodinná terapie”, Ústí nad Labem

1988 - 1991

specializační výcvik v oboru „Skupinová psychoterapie“, Praha

1987 - 1990

postgraduální studium v oboru psychiatrie, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, specializační atestace

1981 - 1987

studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, titul: MUDr.

Členství v oborových organizacích a expertních komisích:

 • Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti JEP, člen výkonného výboru
 • Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, člen
 • Česká lékařská komora, člen
 • 1994 - 1996 Protidrogová komise Magistrátu hl. města Prahy, člen
 • 1993 - 1995 Ministerstvo zdravotnictví, člen Poradního sboru pro ochranu před alkoholismem, jinými toxikomaniemi včetně kouření
 • 1993 - 1994 Mezinárodní protidrogová komise, expertní skupina, vedoucí pracovní skupiny pro primární prevenci

Členství v mezinárodních organizacích:

 • The Global Commission on Drug Policy
 • International Council on Alcohol and Addiction
 • Euro – Methwork
 • „Rizika přenosu infekce HIV mezi intravenózními uživateli drog”
 • „Minimální standardy a kritéria efektivní primární prevence”
 • „Metodický pokyn pro primární prevenci drogových závislostí na základních a středních školách - model”
 • „Manuální výcvik lektorů a pedagogů v oblasti primární prevence drogových závislostí”
 • „Rizikové chování mezi intravenózními uživateli drog v Praze”
 • „Rozsah drogové scény v ČR: 94, 95, 96”
 • „Vliv rodinného prostředí na rozvoji drogových problémů mezi dospívající mládeží”
 • „Toxikomanie jako zachránce rodiny”
 • „Metodika pro organizaci a řízení protidrogové politiky na místní úrovni”
 • „Minimální kritéria pro pracovníky v oblasti prevence a léčení drogových závislostí”
 • „Metodika primární prevence na základních a středních školách”, spoluautor publikace
 • „Rychlé zhodnocení rozsahu zneužívání drog v ČR”, spoluautor publikace

Fotogalerie